Pohled na KunicePřidat Nové téma 
Hlavní strana 
Seznam témat 
Příspěvky nestrukturovaně 
O Hyde parku 

Bonsai Zahrada Kunice

Kunický Hyde Park

Správce diskuze, ani vlastník domény nenese odpovědnost za obsah diskuzních příspěvků. Příspěvky jsou výhradním názorem autorů. Správce nemůže ovlivnit jejich obsah, vyhrazuje si ale právo je odstranit, pokud zasahují do osobnostních práv jiných osob, odporují dobrým mravům nebo porušují platné zákony ČR.

Vyjádřete se i Vy!


Řadit dle:

Logistický areál , vložen: 2006-03-24 00:00:00

Pane Barták,
když jsem Vám dopoledne psal o potřebě vybudování protihlukové stěny ve směru od Božkova, nemyslel jsem tím nějaký další cíl pro RKO do budoucna, ale právě jeden z bodů jednání z developerem, protože jaké jiné požadavky klást, máme-li se bavit o zmírnění dopadu LAK na naše životní prostředí. Ne, že bych Vám to přál, ale z našeho pohledu je jistě škoda, že hluk dálnice z tohoto místa slyšíte jen "občas". Stálo by jistě za úvahu soustředit finanční prostředky na nové změření hladiny hluku, neboť to, co bylo podkladem developera při jednání se státními orgány, bylo naměřeno před několita lety. V současné době je obecně známo, že kamionová doprava za poslední roky několikráte vzrostla a s tím souvisí i nárůst hluku. Myslím si, že právě takováto měření vypracovaná nezávislým subjektem by měla posloužit jako podklad pro případné soudní žaloby, o kterých jste se zmiňoval minule. Zároveň bych se chtěl dotázat, jaké jsou k o n k r é t n í cíle RKO ve vztahu k LAK. Domníval jsem se, že se bude jednat právě o opatření zmírňující celkový dopad, kupř. protihlukové stěny, vlastní dálniční nájezd pro LAK, popř. zabránění výstavby dalších hal, když je na první pohled zřejmé, že stavební práce nebyly pozastaveny, ale pokračují dál.Původní záměr počítal se zřízením železniční nákladní dopravy do LAK, aby bylo zabráněno enormnímu nárůstu kamionové dopravy. V současné době se s tímto již nepočítá, při jednání s úřady bylo však vycházeno z původního záměru. Když jsem se informoval na OÚ v Kunicích, bylo mně řečeno p. starostou, ža namísto železniční vlečky budou vybudovány kruhové objezdy přímo v areálu LAK. Z tohoto jeho vysvětlení mi však vůbec není jasné, jak mohou takovéto kruhové objezdy v areálu LAK zabránit nárůstu počtu kamionů mimo areál, zejména na dálničních nájezdech. Doufám, že RKO tato skutečnost při jednáních neunikla.

S pozdravem
B. Kalát - Kunice 205

Bohumil Kalát,

re: Logistický areál , vložen: 2006-03-27 00:00:00

Příspěvek pana doktora Kaláta vychází z řádky dopisů, které jsme si spolu vyměnili a svá stanoviska si jimi vyjasnili. Rád bych i pro ostatní zde objasnil některé "nejasnosti" vyplývající z tohoto příspěvku. RKO požaduje nezávislé posouzení celkového vlivu LAK na okolí (doprava, životní prostředí,...) a na základě těchto posudků bude dále usilovat o nápravu všech zjištěných zhoršení/nedostatků. Cílem je, aby se nám všem "Kuničákům" žilo stejně nebo lépe v místě, které máme všichni tolik rádi! Kdo odkud slyší hluk z dálnice je mimo jiné zapříčiněno i přírodními podmínkami (rázovitost terénu, převládající směr větru). V daném kontextu slovo "občas" znamená mou připomínku, že převládající část hluku z dálnice, který slyším já, pochází ze směru od konce současné protihlukové stěny a směrem na západ k LAKu. Zároveň však souhlasím s tím, že domy v okolí údolí potoka (vč. okolí domu pana doktora) jsou naopak více vystaveny hluku od Božkova. Díky za každý příspěvek, který je ku prospěchu společné věci.

Martin Barták, 
Přidat k oblíbeným ©2008, Jan Novák adresa