Pohled na KunicePřidat Nové téma 
Hlavní strana 
Seznam témat 
Příspěvky nestrukturovaně 
O Hyde parku 

Bonsai Zahrada Kunice

Kunický Hyde Park

Správce diskuze, ani vlastník domény nenese odpovědnost za obsah diskuzních příspěvků. Příspěvky jsou výhradním názorem autorů. Správce nemůže ovlivnit jejich obsah, vyhrazuje si ale právo je odstranit, pokud zasahují do osobnostních práv jiných osob, odporují dobrým mravům nebo porušují platné zákony ČR.

Vyjádřete se i Vy!


Řadit dle:

Cesta - necesta 2 , vložen: 2007-09-10 00:44:53

Tolik marných slibů za těch - dnes už tedy šest let, co v Kunicích bydlíme. Kdo mi to tehdy psal, pane Bartáku, že mám být trpělivá a dát novému představenstvu čas.Tak jsem mu ho tedy dala - a už nemáme ani tu panelku, už několik týdnů parkujeme auta na louce nebo se jimi brodíme blátem a zbytky betonu domů..

Materiál (hlína, suť, kamení, sem tam kusy asfaltu), který je k nám navážen, je mnohem horší kategorie, než materiál, z kterého je upravena ta cesta vedoucí poli "územím nikoho", k několika domkům vzadu, za - kdysi - panelkou.

Jsme mi, obyvatelé panelky, také občané mnohem horší kategorie?

Helena Bartíková,

re: Cesta - necesta 2 , vložen: 2007-09-17 16:51:55

Dobrý den,
Vaše situace je asi vážně politováníhodná, celkem je vidět, že Vám zde ani nikdo není schopen dát rozumnou odpověď. Doufám, že se to brzo vyřeší..
To, jak Vám nikdo neodpovídá a jak se problém neřeší mě přivedlo na jinou myšlenku - především na předvolební slova, sliby a činy lidí kolem RKO, které se vytratily naprosto do neurčita a tento problém tam zapadá mezi několik dalších:

- cíle RKO se upravily na cíle a aktivity ALKOMu/Zámečku. Nesouhlasím s tím aby RKO=ALKOM (důvody jsou snad všem jasné - jedním z nich je, že hranice mezi občanským sdružením a soukromým subjektem by měly být dány daleko jasněji.
- pokud se správně pamatuji, před volbami a krátce po volbách p. Růžička reagoval na téměř všechny příspěvky zde na fóru, což bylo fajn, ovšem po volbách skutek utek (vzheldem k tomu, že se mezitím stal zastupitelem, je to politováníhodné)
- aktivita RKO byla téměř zmražena po volbách (kde je letošní brigáda ve školce a podobné .... kroky za účelem získání hlasů)?
- RKO se neorientuje na své cíle, vybírá si jen to, co potřebuje (koho dnes trápí nové haly v Kunicích hned vedle domů ( http://www.haly-montaze.com/llentab/BOMA/index.htm ), kde je starost o LAK, kde je "informovanost" o těchto projektech?? (v obci) atd, atd. Sami se podívejte na cíle RKO a porovnejte to s tím, co RKO dělá. (Samozřejmě od aktivit RKo nejdřívě odečtěte akce pořádané ALKOMem (Dětský den apod., které jsou bez pochyb bezva a fajn).
- RKO od svého založení až k volbám prohlašovala, že nebude kandidovat ve volbách. Pokud si to spojím s aktivitami RKO, jejich útlum a chronologicky to seřadím, je jasné, vyplývá, jak účelové byly jejich kroky.

Nevadí mi to, že RKO neslnilo cíle (každý je občas neúspěšný), které se mi vždy zdály být těžko splnitelné (jsme všichni jen lidi), vadí mi, že se na sliby zapomnělo a k činům je daleko. Nechci říct, že RKO neudělalo nic dobrého, to by nebyla pravda, ale je dost načase aby trochu zmobilizovalo své síly a začalo se chovat jako občanské sdružení a převzalo trochu zodpovědnosti za to, čím je (občanským sdružením s vlastními cíly)!

,

re: re: Cesta - necesta 2 , vložen: 2007-09-17 20:34:12

Nebudu mluvit za zastupitele, nechť se vyjádří každý sám za sebe, ale musím reagovat na bezejmenné osočení nečinnosti RKO, s kterou nemohu souhlasit. Za RKO jsou hodiny práce, které postupně přináší úspěchy. 1. Brigádu RKO letos pořádalo společně s OÚ Kunice na jaře - viz jarní úklid obce. 2. MŠ Kunice i TJ Kunice, tzn. děti a mládež jsou i nadále prioritou (od "voleb" získaly tyto organizace od RKO dohromady celkovou podporu přes 150 tis. Kč), Dětský domov Strančice dostal od RKO podporu ve výši 6.000,- Kč. Za což v první řadě mnohokráte děkujeme všem našim sponzorům a partnerům, kteří nám pomáhají v našem úsilí. 3. Informovanost v obci: vydává se zpravodaj, fungují webové stránky. 4. Společně s OÚ Kunice, TJ Kunice nyní připravuje RKO projekty pro čerpání dotací z fondů EU (chodníky, odbahnění rybníka, multifunkční hřiště apod.). Spíš se RKO stalo běžnou součástí života v Kunicích a není tolik vidět...

Martin Barták,

re: re: re: Cesta - necesta 2 , vložen: 2007-09-27 23:53:03

Naprosto souhlasím s M.Bartákem a zároveň žádám anonymního pisálka,aby si svůj vztek vylével na jiných místech a nebo ať se podepíše. K čemu je,že se tu rozčiluje( navíc uplně zbytečně). Akorát si stěžujete, ale kdyby nebylo RKO a ochotných spolupracovníků a partnerů okolo, kterří jsou zapojeni, nevypadalo by to tu tak,jak vypadá.

Tomáš,

re: re: re: re: Cesta - necesta 2 , vložen: 2007-10-04 07:26:33

COŽE? To myslíte vážně. Když někoho vyzíváte, aby vystoupil z anonimity, co se pro začátek podepsat? A Vás řitní alpinismus k RKO je do nebe volající. Běžte se podívat jak vypada cesta k novým domům za seníkem, než začnete něco psát.

JIří Vojtíšek,

re: re: Cesta - necesta 2 , vložen: 2007-09-18 00:38:52

Dobrý večer.
Docela mne mrzí že se pisatel předchozí reakce nepodepsal. Naprosto s ním souhlasím ve všem co píše. Ještě bych to doplnil o to, že v poslední době zaznamenávám změny uzemního plánu na vybudování dalšího uzemí s výstavbou několika RD v Dolní Lomnici a revitalizaci usedlosti Chlum (pravda hodně zdevastované) a přilehlých pozemků na výstavbu 1 RD a vybudování sportovního centra s tenis. kurtem vojebal. hřištěm apod. Myslím si, že by se nejdřív měli dokončit rozdělané věci a dořešit nedořešené, o kterých mluví předchozí email, a né se pouštět do dalších projektů (tedy pokud nejsou soukromé).

M. Ptáček,

re: re: re: Cesta - necesta 2 , vložen: 2007-09-18 13:13:32

Vážený pane Ptáčku, jsem rád za Váš podepsaný názor, ale určitě je to v řadě věcí jinak. Bylo by nejlepší si to vyříkat osobně, na schůzi RKO, či na veřejném zasedání OÚ Kunice, které se připravuje. Rád se s Vámi na toto téma kdykoliv sejdu a pobavím.

Lidi z RKO uspěli ve volbách, převzali spoluodpovědnost za obec a od ústní kritiky šli věnovat se stovky hodin pozitivním změnám, které snad každý rozumný člověk v obci vidí. Každý má možnost se zapojit, založit občanské sdružení, kandidovat, jít do zastupitelstva a normálně pracovat. Jen pár faktů, že sliby se plní:
- i my lidi z RKO jsme viděli při práci na OÚ, že je jednodušší ústně kritizovat, než odpovědně spravovat obec, ale řada věcí se podařila
- v řádu desítek mil. Kč se snížily dluhy obce, které byly 75 mil při rozpočtu obce cca 9 mil.ročně,
- haly LAK C a D zatím nestojí,
- od LAKu přišlo či přijde nově do obce 13,5 mil /na silnice ,MŚ,DH,../,
- vše je otázka prostředků a priorit,
- RKO v OÚ Kunice se podílí na zlepšení komunikace občan-obec, na zlepšení komunikací v obci, přípravě projektů na dotace z EU, na rozšíření kapacity MŠ a její rozšíření o přístavbu, na založení a fungování komise pro životní prostředí, vznikla dvě dětská hřiště, rozšířily se možnosti pro sportovní vyžití mládeže a všech občanů,
- řeší se další etapa opravy obecních komunikací, cesta do Všešim, autobusové zastávky, problematika odpadů, problematika řádně nepřihlášených občanů k tr. pobytu, centrální chodník obcí, připravuje se brigáda, děti z MŠ mají zdarma 2 hodiny sportovního vyžití a trenéry tenisu celý rok apod.,
- velké úsilí je zaměřeno na získání prostředků obce ke splácení dluhů z minula,
- vzhledem k časovému vytížení, menší přehlednosti HP, probíraným tématům skutečně méně reaguji na příspěvky, ale např. 9.7. jsem reagoval na to, co je skutečně nebezpečné… Nevím, co je na tom „politováníhodné“???,
- aktivita RKO zmražena nebyla, naopak např. ve školce bylo i zásluhou lidí z RKO v OÚ provedeno rozšíření kapacity a projekt na novou budovu MŠ,
- žádný skutek neutekl viz. výše,
- to, co se dnes mění v Kunicích, má velmi pozitivní ohlas u lidí mimo obec i v obci, to že občané a firmy z Kunic přispěli na opravu komunikací cca 1.2 mil ze svého, nemá v regionu obdoby a svědčí to mimo jiné i o důvěře lidí v OÚ, kde lidé z vedení RKO především pracují,
- možná je doba, aby vzniklo nové občanské sdružení, nové opozice OÚ a RKO, protiváhy a bylo by to jen ku prospěchu obce, každý má možnost….ale je to skutečně hodně práce, času a ne jen slova,
- RKO se vyvíjí jako každé sdružení a chce-li prosazovat své zájmy, musí hledat stále nové možnosti, a tím je především práce v OÚ.

V čem byly kroky RKO účelové??? RKO řadu cílů již splnilo nebo plní, na nic se nezapomnělo a tvrdit, že k činům je daleko, je minimálně „zlý úmysl“ poškodit řadu lidí, kteří věnují zdarma čas práci pro obec. Jsou sponzory řady aktivit v obci, věnují své pozemky na výstavbu např. dětského hřiště, a podobně.

V obci je cca 50 lidí a firem, kteří pravidelně přispívají prostředky na organizování čarodějnic, dětského dne, soustředění fotbalistů, úklidů obce, včetně kolem rybníka, dovybavení sportovního areálu, informační tabule v obci, organizování jednání ohledně dotací z EU, pořádání koncertů, divadelních představení pro děti, úprav obecního úřadu, vycházení zpravodaje obce, provozu www.stránek a řady dalších věcí. Těm patří poděkování a uznání. RKO Vám všem děkuje.

Jsou i věci, které se nám zatím nedaří.
Na závěr odcituji z anonymu to, s čím také pane Ptáčku souhlasím, ale pouze s tímto: „Nechci říct, že RKO neudělalo nic dobrého, to by nebyla pravda, ale je dost načase aby“ a moje doplnění - aby do něho vstoupili další noví lidé, nové nápady, aktivita.

S pozdravem Kunice, TJ a RKO

JUDr. Václav Růžička,

re: re: re: re: Cesta - necesta 2 , vložen: 2007-09-19 01:01:25

Vážený pane Růžičko, předem chci říct, že osobní schůzky s Vámi, tedy pokud budete mít zájem, se rozhodně nebráním. Dále si myslím, že některé moje připomínky a snad i anonymního pisatele nebyly správně pochopeny. Nikdo nikdy neřekl, že by nové zastupitelstvo obce či RKO neodvedlo kus práce, která by nebyla vidět (Dětský den, Pálení čarodějnic, nová komunikace apod.). Ba naopak. Zato Vám i ostatním musím poděkovat. Jen o té co není vidět by mělo zastupitelstvo či RKO pravidelně a více občany informovat, aby nedocházelo k zbytečným výpadům proti práci zastupitelů nebo RKO. Stejně tak máte pravdu, že jednodušší je ústní kritika. Zde bych jen upozornil, že kandidovat do zastupitelstva za RKO (a o tom píše i anonymní pisatel) bylo rozhodnutí Vaše, protože RKO prohlašovalo, že kandidovat nehodlá (tedy co já vím). Je taky logické, že pokud budete zastupitelem, budete pod drobnohledem ostatních občanů, kteří budou sledovat Vaše aktivity jak soukromé (ALKOM), tak aktivity RKO a aktivity obecní. O to více by měli být vidět zmiňované hranice mezi těmito aktivitami. V současné době se normální občan v tom tak trochu ztrácí.
Co se týče reakcí na příspěvky na tomto HP, tak jsem měl na mysli, že Vaše příspěvky resp. odpovědi spíše ubývají, aby než přibývali. A to už z toho důvodu, že jste zastupitel. Toto platí i na ostatní členy zastupitelstva, kteří by se zde mohli vyjadřovat k jednotlivým problémům.

S přátelským pozdravem

M. Ptáček,

re: re: Cesta - necesta 2 , vložen: 2007-09-18 23:07:06

Děkuji za pochopení, i když mě také trochu mrzí,že nevím komu:-)).A mrzí mě,že odpověď nepřichází od těch,kteří nám kdysi radili cestu uhradit a nyní zase panely na naše náklady odstranit.Proč,když už evidentně neměli peníze na náhradní,trochu slušný povrch a po tom,co sem navážejí a vrší, se nedá ani chodit, ani jezdit, bagr to neupraví.Navíc,rozvaděče podél cesty jsou jaksi pořád níž a níž,možná už pod předepsanou normou...Já čekám na odpověď Ing.Šímy.
A RKO - je-li "jen" to, co se děje v kultuře a sportu kolem "zámečku",jejich dílo,je čím se chlubit.

Helena Bartíková, 
Přidat k oblíbeným ©2008, Jan Novák adresa