Pohled na KunicePřidat Nové téma 
Hlavní strana 
Seznam témat 
Příspěvky nestrukturovaně 
O Hyde parku 

Bonsai Zahrada Kunice

Kunický Hyde Park

Správce diskuze, ani vlastník domény nenese odpovědnost za obsah diskuzních příspěvků. Příspěvky jsou výhradním názorem autorů. Správce nemůže ovlivnit jejich obsah, vyhrazuje si ale právo je odstranit, pokud zasahují do osobnostních práv jiných osob, odporují dobrým mravům nebo porušují platné zákony ČR.

Vyjádřete se i Vy!


Řadit dle:

Cesta - necesta , vložen: 2007-09-10 00:50:30

Uplynul skoro rok, kdy jsem se nových zastupitelů ptala, jestli nenadešel čas.. Tak se tedy podívejte na panelku dnes a zeptejte se těch, co ji kdysi financovali a pomohli tak "všem těm vzadu" postavit svoje domky, jak se jim bydlí v krásných Kunicích, jak se dnes dostanou domů, jak jim za jejich počáteční nemalou investici pomohli oni i obec.. Panelka byla totiž dle dohody starosty Ing. Šímy se zástupci majitelů panelů na jejich náklady odstraněna a panem Šímou bylo přislíbeno položit povrch stejný, jako byl položen na cestě rovnoběžné, jdoucí mezi poli, paradoxně tedy vedoucí jen k těm, co kdysi jezdili po panelce, aniž by do ní investovali.Ale - proč by také investovali, vždyť většina z nich přeci koupila pozemek od soukromých vlastníků VČETNĚ příjezdové cesty! Že tuto příjezdovou cestu ti původní soukromí vlastníci nikdy nepořídili? Že ji po mnoha a mnoha vyjednáváních na obecním úřadě za přítomnosti tehdejšího předsedy stavebního odboru Ing. Šímy, Ing. Konopáče a obyvatel podél panelky, dokonce znovu slíbili opravit, zpevnit ji a vylepšit a rozšířit a a..a.., tak, aby sloužila všem, kteří za ní, okolo ní, či podél ní, bydlí nebo bydlet budou?

Helena Bartíková,

re: Cesta - necesta , vložen: 2007-09-10 12:03:03

Váš příspěvek je zároveň příspěvkem mnoha dalších domů v Kunicicíh, které jsou v podobné situaci. Hovořím teď za domy "za seníkem", kde se pět majitelů složilo a vybudovalo cestu z panelů, na popud tehdejšího starosty p. Málka založilo občanské sdružení, aby mohlo cestu zrealizovat a předat obci. Při dalších jednáních se starostou se příslib převzetí obcí postupně vytrácel a nakonec se při rekonstrukci cest v Kunicích na nás obrátili ostatní, abychom ve větší míře na příjezdové komunikace, které pokračují k jejich privátním nemovitostem, přispěli (i když pochopitelně malou, asi 40 m část z nové komunikace užíváme). S námi se však očividně nepočítá, u nás se předpokládá, že si vyřešíme situaci sami. Nemusím asi připomínat, že další parcely v ulici, které se na cestě nijak nepodílely, ji mají také v užívání, navíc majitelé nekomunikují a nijak se nepodílejí na její údržbě. Chci tím pouze vznést řečnickou otázku: pokud obecní úřad zrealizuje "vaši" cestu, jak se poté bude postupovat u ostatních?

Viktor Vlček, 
Přidat k oblíbeným ©2008, Jan Novák adresa