Pohled na KunicePřidat Nové téma 
Hlavní strana 
Seznam témat 
Příspěvky nestrukturovaně 
O Hyde parku 

Bonsai Zahrada Kunice

Kunický Hyde Park

Správce diskuze, ani vlastník domény nenese odpovědnost za obsah diskuzních příspěvků. Příspěvky jsou výhradním názorem autorů. Správce nemůže ovlivnit jejich obsah, vyhrazuje si ale právo je odstranit, pokud zasahují do osobnostních práv jiných osob, odporují dobrým mravům nebo porušují platné zákony ČR.

Vyjádřete se i Vy!


Řadit dle:

Stav přípravy dálnice D3 , vložen: 2010-04-01 14:43:46

Pro Vaši informaci dávám odkaz na aktuální stav přípravy dálnice D3 na území Středočeského kraje včetně mapy jednotlivých variant (na odkazované straně úplně dole)
http://www.dalnice-d3.cz/index.php?t=article&n=clanek-stav-pripravy-dalnice-d3-na-uzemi-stredoceskeho-kraje-na-prelomu-roku-2009-2010-522

Martin,

re: Stav přípravy dálnice D3 , vložen: 2010-04-26 11:36:35

je třeba nezapomínat, že varianta dálnice d3 "promika", čili ta co bezprostředně ovlivňuje kunice, je vehementně prosazována hejncem rathem, takže je na každém, jak bude volit v těchto volbách. jeho volba totiž buď dopomůže sevřít kunice ze tří stran dálnicemi (považujeme-li benešovskou silnici za svým způsobem dálnici) v případě vítězství čssd, nebo bude možné ještě tuto variantu s trochou dobré vůle odvrátit...

viktor vlček,

re: re: Stav přípravy dálnice D3 , vložen: 2010-04-27 09:25:35

Že by byla varianta „promika“ podporována Rathem jsem ještě neslyšel, ale nemůžu to vyloučit. Poslední odborná stanoviska (speciálně ustavená komise odborníků) v podstatě tuto variantu zamítla ale z důvodu lepší obhajitelnosti stabilizované varianty a z důvodu umlčení ekoteroristů se zpracovává EIA na obě varianty. Prohlášení Ratha bych bral jako čistě politické a předvolební. Na Promiku neexistuje zatím ani technické řešení, je to pouze čára na mapě, která má navíc několik alternativ. V případě vítězství této varianty žádná D3 nebude (musel by se vypracovat a schválit nový územní plán, vykupovat pozemky, vznikla by nová občanská sdružení, narazilo by to na velký odpor dotčených obcí). Stabilizovaná varianta je prakticky vyprojektována, je ve schváleném územním plánu kraje, jedinní odpůrci jsou chataři od Sázavy.Nicméně jako další důvod, proč nevolit socany, bych tuto informaci s radostí pouštěl dálJ. Ve skutečnosti bych se varianty Promika neobával, ale buďme ve střehu.Pavel Hirsch


ing. Pavel Hirsch,

re: re: re: Stav přípravy dálnice D3 , vložen: 2011-01-23 22:43:25

Tak EIA je hotová a překvapivě je to skoro plichta. Info ke zhlédnutí například zde http://www.strancice.cz/ - nové dokumenty - Dokumentace vlivů záměru \"D3 - Středočeská část\" na životní prostředí, vlastní dokumentace je ke stažení na www.cenia.cz/eia, kód MZP 325
V dokumentu B10-2_02_fotozákresy.pdf je pohled od Vidovic na Přirodní park Velké Popovice.
V dokumentu B10-1_01_kraj_raz-zprava.pdf je sice uveden silný negativní vliv na přírodní park Velkopopovicko, nicméně v mapách v tomto dokumentu které zakreslují zvýšené estetické hodnoty nebo harmonické měřítko krajiny zakreslen není.
Z hlediska vlivu na zdraví obyvatel vyšla Promika hůře tak nakonec snad ochrana obyvatel převáží, ale celkový dokument vyznívá tak že z pohledu EIA lze realizovat obě varianty. Touto dobou je možné vznášet připomínky, zajímalo by mě zda se tím někdo tady zabývá.

Martin,

re: re: re: re: Stav přípravy dálnice D3 , vložen: 2011-01-24 00:43:07

No tak to není moc pozitivní. musíme aspoň trochu vznést odpor. U varianty přes Posázaví je víc připraveno než u varianty Promika.

Viktor Láně,

re: re: re: re: re: Stav přípravy dálnice D3 , vložen: 2011-01-24 11:27:35

Přidám trochu optimismu - závěr hlavního dokumentu je:

Přesto považujeme za průkazné, že z hlediska celkových vlivů na životní prostředí je západní
koridor mírně vhodnější. Rozhodující orgán bude muset vzít kromě tohoto hodnocení v úvahu
i výsledky dalších studií a posouzení. Z hlediska celkových vlivů na životní prostředí
s uvážením realizovatelnosti lze doporučit variantu Z2 (případně v kombiaci s variantou
Z1 v 1. úseku) západního koridoru s doporučením ...

Přesto si myslím že je potřeba se tím zabývat a připomínkovat vše co má smysl dokud nebude definitivně rozhodnuto.

Martin,

re: re: re: re: re: re: Stav přípravy dálnice D3 , vložen: 2011-02-02 18:02:20

Dobrý den, samozřejmě vím všechny aspekty a vlivy a dopravní obslužnost atd. Ale!
Nechápu, jaký má smysl Promika- když už tu jedna dálnice je- tak honem přistavíme paraelně další? úsek Kunice - Senohraby 2 dálnice vedle sebe To budeme v Evropě rarita!!! Co je to za famozní nesmysl?
Připomínky jsem na MZP poslala (Škoulová, Honová)
ale nevím, jestli se to změní. Také mi přijde, že to tlačí Ráth.
Myslíte, v případě prohry - šlo by to změnit u ústavního soudu, Ombucmana, Štrasburk? Co mám pro to udělat?
Hana Phillips, výtvarník, ilustrátor

Hana Phillips,

re: Stav přípravy dálnice D3 , vložen: 2011-11-04 10:31:02

15.11.2011 14:30 se v Benešově koná veřejné projednání posudku a současně dokumentace:
http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP325&file=inf1VPDOC
Připomínám že aktuální stav shrnuje věta:
východní koridor – varianta akceptovatelná, za predpokladu, že nebude možno z jakýchkoliv
duvodu realizovat variantu západní

Martin,

re: re: Stav přípravy dálnice D3 , vložen: 2011-11-08 09:51:55

Dobrý den, to je dost zásadní informace.
Zajímalo by mne, jakou účast plánuje naše neviditelné zastupitelstvo.
Jaké má informace.
Na jakých krocích proti D3 se podílí.
Jde o kvalitu života a hodnotu nemovitostí nás všech. Dále se v Oznámení o veřejném projednání jasně píše, že dotčené obce informaci o konání veřejného projednání zveřejní neprodleně na úředních deskách a nejméně jedním dalším v místě obvyklým způsobem. V zájmu obce a jejích občanů přeci je zveřejnit informaci co nejvíce způsoby a co nejdříve, aby byl následně její postoj co nejvíce slyšet, přesto se ke mně tato informace dostala až zde na hyde parku! Považuji to skutečně za skandální. Tahle věc se přece zaspat nedá.
Západní variantě se tamní občané brání a snaží se, aby trasa vedla u nás, my se přeci logicky musíme bránit minimálně stejně výrazně, a nespoléhat na to, že východní varianta je v tuto chvíli méně pravděpodobná (doufám).
Předem děkuji za jasnou reakci a odpovědi vedení obce které jsem volila!
SD

SD,

re: Stav přípravy dálnice D3 , vložen: 2011-12-01 10:53:55

Projednáno, stavba dálnice D3 pokračuje
http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/politici-volicum/215529.aspx
Při vlastním veřejném projednávání posudku vlivu na životní prostředí se písemně a poté i ústně představitelé dotčených samospráv, obcí, měst i krajů z obou tras, představitelé státních orgánů a institucí vyjadřovali velkou většinou pro trasu západní... Pouze minimum obcí ústy svých představitelů preferovalo trasu východní.

Martin, 
Přidat k oblíbeným ©2008, Jan Novák adresa