Pohled na KunicePřidat Nové téma 
Hlavní strana 
Seznam témat 
Příspěvky nestrukturovaně 
O Hyde parku 

Bonsai Zahrada Kunice

Kunický Hyde Park

Správce diskuze, ani vlastník domény nenese odpovědnost za obsah diskuzních příspěvků. Příspěvky jsou výhradním názorem autorů. Správce nemůže ovlivnit jejich obsah, vyhrazuje si ale právo je odstranit, pokud zasahují do osobnostních práv jiných osob, odporují dobrým mravům nebo porušují platné zákony ČR.

Vyjádřete se i Vy!


Řadit dle:

„selské povstání“ , vložen: 2011-05-04 12:24:01

Vážení spoluobčané, zejména kteří jste hlášeni k trvalému pobytu pod správou OÚ Kunice.
K tomuto zamyšlení mne přivedla zpráva o dohodě koaličních stran na úpravě (zvýšení horní hranice) poplatků za svoz komunálního odpadu. Tito pánové nám jsou dosti vzdálení. Jak jsme na tom v našich obcích a jaké návrhy se „zdůvodněním“ předkládá starosta, s kterými souhlasí již několik let i přes vznesené připomínky zastupitelstvo obce. Asi vám není zmámo a některým je to jedno, přestože vědí, že trvale hlášený k pobytu v obci zaplatí až 2.6x více než občan v obci nepřihlášený. Proč vůbec platíme tak vysoké poplatky? Obec má podle zákona pravomoc kontrolovat plnění povinnosti právnických osob a fyzických osob s oprávněním k podnikání, zda mají uzavřené písemné smlouvy na likvidaci tříděného odpadu. V případě neplnění této povinnosti je obec oprávněna uložit pokutu do výše 300 tis. Kč až za 3 roky zpětně. Tuto informaci jsem opakovaně podal na zasedáních zastupitelstva před třemi roky. Proč se nic nezměnilo je snadné odhadnout, neboť postih by se týkal většiny zastupitelů nebo jejich příbuzných. Kdyby tomu tak nebylo, tak by poplatky museli klesnout v položce za likvidaci tříděného odpadu pro fyzické osoby. Hospodští a další na nás dále vesele parazitují a zneužívají díky nečinnosti OÚ systém tříděného odpadu v obci.
Obdobný přístup byl i k odstranění nedostatků dopravní situace na velmi frekventované, nebezpečné a nepřehledné křižovatce nad hospodou „U Fousků“. Minimálně tři roky trvalo než byla osazena chybějící dopravní značka „trojúhelník“– OÚ na to neměl peníze a přesto poskytl na návrh zastupitele několikrát finanční příspěvek min. 5tis. Kč pro privátní skupinu „Nemyté bambule“, za jejichž vystoupení je vybíráno nemalé vstupné. Přesto křižovatka na bezpečnosti příliš nezískala obzvlášť při bujném porostu v místě. Další nebezpečí vyplývá z jízdy řidičů, kteří odspoda odbočují do leva nemají přehled a „říznou zatáčku“. Dá se toto velké nebezpečí odstranit s minimálními náklady a i event. svépomocí pokud OÚ dá souhlas k přemístění zbytečného zrcadla u mat. školky po velmi rozumném zavedení jednosměrné komunikace.
Bohužel i oboje webové stránky obce nejsou dobrou vizitkou obce. Vůbec rozum nebere, proč má obec dvoje stránky, které svým obsahem neodpovídají dnešním potřebám obyvatel a patřičné úrovni dostupnosti a obsahu informací zejména ze zasedání zastupitelů. Argumentace o ochraně osobních údajů je jen výmluvou. Stačí v zápisech z veřejného zasedání ZO (neveřejné by bylo v rozporu se zákonem) a navíc každému na vyžádání musí být předložen zápis v úplném znění. Pro ochranu osobních údajů stačí úprava „XY“, nebo je snad cílem zamlčovat občanům informace, na které mají právo ze zákona. I toto bylo dokonce i písemně od starosty obce požadováno – dosud nebylo splněno !!!
Je velmi smutné, že námi zvolení zastupitelé neplní v celém rozsahu povinnosti, které na sebe vzali svojí kandidaturou do voleb zastupitelstva.
Pro zlepšení situace snad už zbývá jen jako ve středověku „selské povstání“ a zaútočit na „vrchnost“.
Jestli jsem vás příliš nenadchnul tak se omlouvám a přeji krásný den Ing. Petr ŠTEGL

Ing. Petr ŠTEGL,

re: „selské povstání“ , vložen: 2011-05-05 08:52:27

Sraz u kampeličky,vidle sebou.

Sedlák Vávra,

re: „selské povstání“ , vložen: 2011-05-06 19:37:19

Docela jsem překvapen arogancí a nadutostí našich obecních představitelů,kteří jsou doslova zabejčení. Takhle se většinou chovají lidé,kteří mají metráky másla na hlavě.Když to takhle půjde dál,tak bych se ani nedivil tomu,že by jim sem někdo poslal pořádnou kontrolu!
Docela by nás šokovali,kdyby po téhle naší kritice udělali pro nějakého svého příbuzného koryto třeba s názvem "Tiskový mluvčí Obecního Úřadu Kunice pro styk s veřejností" za 600 000 Kč ročně jako to udělali zahradníkovi!

Jiří KNAP,

re: re: „selské povstání“ , vložen: 2011-05-07 18:43:14

Docela jsem překvapen arogancí a nadutostí našich obecních představitelů,kteří jsou doslova zabejčení. Takhle se většinou chovají lidé,kteří mají metráky másla na hlavě.Když to takhle půjde dál,tak bych se ani nedivil tomu,že by jim sem někdo poslal pořádnou kontrolu!
Docela by nás šokovali,kdyby po téhle naší kritice udělali pro nějakého svého příbuzného koryto třeba s názvem "Tiskový mluvčí Obecního Úřadu Kunice pro styk s veřejností" za 600 000 Kč ročně jako to udělali zahradníkovi!

A co takhle to nabídnout vám,pane Knap,mohl by jste žvanit nesmysly oficiálně.
Ještě bych rád poprosil,neserte se mezi sedláky.

Sedlák Vávra,

re: re: re: „selské povstání“ , vložen: 2011-05-09 20:52:57

Dobrý večer pane Sedláku Vávro,Vy jste opravdu sedlákem?Jestli se nemýlím,tak těmto lidem se dneska říká soukromě hospodařící zemědělec a myslel jsem,že je zde pouze jeden a to je Tonda Háček,protože naprostá většina lidí zde nemá ani stodolu.
Tondovi jsem vytknul pouze to,že by to chtělo při sklizni trochu ohleduplnosti,aby sklízeli obilí kombajnem pokud to půjde vždy tak když vítr vane směrem od vesnice a aby tak prach a plevy neobtěžovaly místní obyvatele a jak znám Tondu,tak jistě poučí svoje zaměstnance k větší ohleduplnosti.Naopak Tondu a jeho lidi pokládám za nutné zde veřejně pochválit za naprosto skvělé udržování sjízdnosti místních komunikací v zimě!V některých dnech vyjížděli ze dvora těsně po druhé hodině raní a takový přístup zasluhuje veřejné uznání,pochvalu a poděkování.
Pane Sedláku Vávro doporučuji Vám si ještě jednou přečíst o čem jsme diskutovali a o nějakých sedlácích zde nebyla ani řeč!

Jiří KNAP,

re: „selské povstání“ , vložen: 2011-05-09 12:04:21

Dobrý den,
zajímalo by mě, kde jste pochytil informaci, že by Nemytá bambule dostávala nějaký finanční příspěvěk min.5000,-?

Pavel Lehovec,

re: re: „selské povstání“ , vložen: 2011-05-18 20:12:21

Dobrý den pane Lehovče, ta informace pochází z jednání zastupitelstva obce Kunice, na kterém jsem byl ještě přítomen. Návrh podával ing. Pavel Hirsch a jeho návrh byl přijat. Pokud budete mít zájem si mnou podanou informaci ověřit, tak předpokládám, že to můžete učinit na OÚ, kde poskytnou zápisy ze zasedání. Pokud by bylo respektováno právo občanů na moderní pohodlný přístup k informacím ze zasedání ZO byly by zápisy dostupné na webu obce. Bohužel, ale starosta se tomuto tvrdošijně brání. Zjevně není v zájmu občanům poskytovat informace co jak si přihrávají. Marně je opakovaně vznášen požadavek i na zasedáních ZO.
Citace:
„Lze zápis ze zastupitelstva zveřejnit ??
Obsah fóra -> Poradna o svobodném přístupu k informacím - O. Kužílek (a další odborníci) odpovídá na vaše otázky O. Kužílek
Celý zápis, včetně jmenovitého záznamu hlasování, lze zveřejnit, samozřejmě po odstranění chráněných osobních údajů a informací o soukromí, například o přesných datech narození či přesných adresách osob, kterým obec prodává majetek, s nimiž uzavírá smlouvu, poskytuje dar a podobně. Ochrana osobních údajů se nevztahuje na údaje o členech zastupitelstva, které vypovídají o jejich hlasování, případně dalších aspektech výkonu jejich mandátu.

Tento zápis v naznačeném rozsahu si může každý vyžádat dle zákona o svobodném přístupu k informacím (InfZ). V takovém případě je pak obec po poskytnutí povinna též zveřejnit tuto poskytnutou informaci (tedy zápis) na svém webu.

A samozřejmě obec je zcela oprávněna (a patří to k dobré správě) takto připravené zápisy aktivně zveřejňovat na webu.

Zákon o obcích (na což asi z neznalosti poukazovala paní starostka) navíc NAD tuto základní úroveň obecného přístupu k informacím umožňuje občanům obce (a majitelům nemovitostí v obci) nahlížet do zápisů jednání zastupitelstva. To představuje možnost fyzicky se seznámit s orginálem včetně všech obsažených informací a údajů, a to i včetně výše uvedených chráněných osobních údajů.

Doporučuji toto vysvětlit starostce, pokud se bude vzpírat poskytování zápisů včetně hlasování, podat žádost dle InfZ a trvat na jejím vyřízení, včetně případného následujícího podání stížnosti, odvolání a případně i žaloby. Vzdorování tomuto právu může vést, podobně jako v případě jiných obcí, až k exekuci na majetek obce.“
Doufám, že uznáte - v tomto složení i jednání zastupitelstva a zejména starosty obce Kunice je cosi značně prohnilé.
S pozdravem snad bude brzy lépe !!! Ing. Petr Štegl

Ing. Petr Štegl,

re: re: re: „selské povstání“ , vložen: 2011-05-23 20:40:17

Vážený pane Štégl,
finanční příspěvek, který byl mnou navržen a zastupitelstvem schválen, nebyl pro Nemytou bambuli ale byla to podpora pro festival rockových kapel pod názvem \"Kunfest\". Tento, již tradiční, a poměrně velmi kvalitními hudebními skupinami obsazovaný festival považuji za příjemné zpestření kulturního života v obci. Na letošní ročník se mimo jiné podařilo zajistit účast skupiny Hudba Praha ( Jasná Páka). Na festival, který koná v sobotu 28.5.2011 jste tímto srdečně zván.

Pavel Hirsch,

re: re: re: „selské povstání“ , vložen: 2011-05-23 21:17:26

Dobrý večer,
tak jsem rád, že se Vaše informace (jak zde vysvětlil i p. Hirsch) ukázala jako nepravdivá. Jinak si klidně někdy přijďte Nemytou Bambuli poslechnout ("nemalé vstupné", jak uvádíte, odpovídá ceně zhruba tří piv).
S pozdravem
Pavel Lehovec

Pavel Lehovec,

re: re: re: re: „selské povstání“ , vložen: 2011-06-06 21:41:39

Ahoj Pavle, nemíním se s Tebou přít zda byl nebo nebyl schválen příspěvek na nemyté bambule v roce 2011. Od února 2010 na zasedání ZO nechodím a zápisy na webu obce stále postrádám. To na co poukazuji je záležitost z let cca 2008 a 2009. Tehdy nebylo realizováno osazení výstražného trojúhelníku, i když tenkrát se ještě válel v trávě. Tehdy Ti návrh ve výši 5.000,- byl odsouhlasen a v zápisu event. v účetnictví lze ověřit (sklerózu bohužel ještě nemám). Jistě si také pamatuješ na diskusi na sportcentru, když jsem Tobě a Václavovi přinesl výpisy ze zákonů ohledně TKO a postojů starosty. Dobře se pamatuji na vaše reakce. Zjevně stále nemáte zájem, přestože jste dostali informace dodržovat zákony. Starosta dokonce porušuje OZV, kterou sám podepsal. I nadále jsou trvale bydlící diskriminováni a právnické osoby s osobami s oprávněním podnikat zřejmě nadále zneužívají systém tříděného odpadu realizovaný v obci. Dosud jsem nezískal informaci, že by byla provedena kontrola jak mají právické osoby podle zákona povinně uzavřené smlouvy na likvidaci tříděného odpadu. Je velmi smutné , že v tomto se za dva roky nic nezlepšilo. Zápisy ze zasedání ZO na webu obce dosud také nejsou, přestože o to byl starosta písemně požádán. Pouze se neakceptovatelně vymlouvá na ochranu osobních údajů. Bohužel chybí zastupitelstvo, které by mělo zájem dosáhnou zlepšení.
Hezký den Petr

, 
Přidat k oblíbeným ©2008, Jan Novák adresa